• SELAMAT DATANG KE
  PORTAL PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL
  DAN VOKASIONAL NEGERI KEDAH
  PORTAL PENDIDIKAN
  DAN LATIHAN TEKNIKAL
  DAN VOKASIONAL NEGERI KEDAH
  DAN VOKASIONAL
  NEGERI KEDAH
  PENGENALAN
 • LATIHAN DAN PEMBELAJARAN
  DITAWARKAN SEHINGGA KE PERINGKAT
  SIJIL DAN DIPLOMA
  SENARAI KURSUS
 • DENGAN KERJASAMA

  INSTITUSI DAN PUSAT LATIHAN AWAM

  DAN SWASTA YANG BERPENGALAMAN
  SENARAI INSTITUSI
Pusat setempat permohonan latihan dan pembelajaran teknikal dan vokasional

di Institusi dan Pusat Latihan berdaftar di negeri Kedah

Hanya dengan TIGA langkah mudah

daftar, mohon dan semak, anda dapat mengikuti kursus teknikal dan vokasional yang ingin anda ceburi, mengikut terma dan syarat

1.DAFTAR

Isikan butiran peribadi, ibu bapa atau penjaga dan kelayakan akademik atau pengalaman bekerja jika perlu.

2.MOHON

Pilih kursus dan institusi atau pusat latihan mengikut kelayakan akademik atau pengalaman bekerja.

3.SEMAK

Semak permohonan anda di atas talian setelah menerima maklum balas dari instusi atau pusat latihan.

Meningkatkan pembangunan modal insan melalui transformasi TVET

dengan kerjasama institusi awam dan swasta yang berpengalaman dengan kepakaran tersendiri

Antara Kelebihan TVET

Merangkumi pelbagai bentuk pendidikan dan latihan yang memberikan tumpuan yang khusus kepada aspek kemahiran yang memenuhi keperluan pasaran kerja dan industri


PIAWAIAN ANTARABANGSA

Setiap program TVET yang ditawarkan direka khusus untuk memenuhi kepeluan industri dan permintaan kerjaya masa kini dan menepati piawaian antarabangsa

PELUANG PEKERJAAN

Bidang TVET bukan sahaja mampu melahirkan bilangan pekerja mahir dan terlatih, malah berupaya mencipta peluang pekerjaan sendiri berbekalkan kemahiran yang dimiliki

TIDAK MEMBOSANKAN

Silibus pembelajaran TVET tidak membosankan, malah memberikan pendedahan luas kepada pelajar dengan penggunaan teknologi dan peralatan terkini selaras dengan keperluan industri

KERJASAMA STRATEGIK

Kerjasama strategik awam-industri yang digariskan dalam program transformasi TVET negara, bakal memberikan pelajar akses kepada acuan latihan terbaik dalam memastikan mereka menjadi modal tenaga kerja mahir di pelbagai bidang kritikal yang diperlukan oleh industri dan negara

KEPELBAGAIAN KEMAHIRAN

Menceburi bidang TVET melatih diri untuk berdikari dalam melakukan sesuatu perkara. Pelbagai ilmu kemahiran yang dipelajari memberikan kelebihan kepada pelajar untuk menceburi bidang keusahawan

LATIHAN INDUSTRI

Penempatan latihan industri yang diwajibkan untuk pelajar semester akhir akan mendedahkan mereka dengan situasi pekerjaan sebenar. Sekaligus, membina keyakinan diri pelajar dan memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan alam perkerjaan sebenar

PENDEDAHAN TEKNOLOGI

Pelajar TVET juga diajar untuk mengenal potensi dan kemampuan diri. Mereka juga diberi pendedahan luas dalam menggunakan peralatan mesin atau sebarang kemahiran teknikal yang diperlukan bagi memastikan pelajar tersebut cemerlang di alam pekerjaan

Lebih 1300 Institusi TVET Awam dan Swasta di seluruh negara

Pelbagai kursus ditawarkan oleh institusi dan pusat latihan berdaftar dari peringkat Sijil hingga Diploma