Butiran Institusi

Kampus Induk Bukit Tangga
06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah
04 - 922 9008
04 - 922 9009
www.myagrosis.gov.my/index.php/institut-latihan-pertanian-ilp/kolej-pertanian-malaysia-kpm-bt.html

Senarai Kursus Ditawarkan

No. Tahap Pengkhusuan
1 Sijil PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN KEBANGSAAN (PEMPROSESAN MAKANAN)
2 Sijil PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN KEBANGSAAN (TANAMAN)
3 Sijil PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN KEBANGSAAN (TERNAKAN RUMINAN)